Pickleball speelsterktes indeling

Internationaal worden de speelsterktes als volgt onderverdeeld

Niveau 1.0

 • minimale kennis van het spel en van de regels

Niveau 1.5

 • kan enkele rally’s spelen
 • leert om te serveren
 • ontwikkelt een forehand
 • heeft moeite met terugslaan gemakkelijke ballen en mist de bal soms volledig
 • heeft een paar spelletjes gespeeld en kent de lijnen, scoren en een aantal basis regels

Niveau 2.0

 • kan een korte rally spelen met spelers van gelijk niveau
 • kan slagen (forehand, backhand, volley, lob en service) laten zien, maar heeft duidelijke tekortkomingen in de meeste slagen
 • is bekend met de positionering in het dubbelspel

Niveau 2.5

 • kan langere rally’s spelen (mits traag tempo)
 • kan eenvoudige volleys en backhands slaan
 • begint met naar de non-volleyzone lijn te gaan om om een volley te maken
 • is zich bewust van het ‘’korte spel ´´ (balletjes vlak over het net)
 • kennis van de regels is verbeterd
 • positie op het veld is zwak maar verbeterd

Niveau 3.0

 • consequenter in service en servicereturn (slaat matig harde ballen)
 • verbeterde vaardigheden in alle slagen en plaatsing maar mist controle bij meegeven van richting, diepte of kracht aan de bal probeert lobs en dinks (korte bal over het net) met klein beetje succes en weet niet precies wanneer en waarom deze slagen te gebruiken 

Niveau 3.5

 • verbeterde slag en heeft controle over richting bij middelmatige en (soms) snellere ballen
 • betere controle bij geven van richting, diepte en kracht aan de bal
 • moet variëteit in slagen ontwikkelen
 • toont soms agressief netspel
 • begint te anticiperen op de slagen van de tegenstander
 • leert het belang van de strategie en teamwork in het dubbelspel. 

Niveau 4.0

 • consequent en betrouwbare slagen, met controle richting van zowel forehand als backhand
 • betrouwbare services, lobs, aanvallende slagen en volleys
 • kan met enig succes effectballen slaan
 • kan nu en dan fouten afdwingen met zijn service
 • verliest soms rally’s door ongeduld
 • gebruikt dink shots en drop shots om het tempo van het spel te wijzigen
 • geeft blijk van ‘de 3e slag strategieën’: drop shot, lob of harde diepe slag als derde slag
 • agressief netspel en teamwork in het dubbelspel is vanzelfsprekend
 • begrijpt de regels volledig en speelt conform 

Niveau 4.5

 • begint het gebruik van hard slaan en het spinnen te beheersen,
 • kan alle slagen met succes uitvoeren
 • heeft controle over de diepte van zijn slag en kan omgaan met de snelheid
 • begint de dink en drop shots te beheersen en kent hun belang voor het spel
 • begint een bewuste keuze voor de 3e slag te maken heeft goed voetenwerk en gaat naar de non-volley zone zodra het nodig is
 • begrijpt de strategieën en kan zijn speelstijl aanpassen op basis van de sterke en zwakke punten en positie van de tegenstander
 • serveert met kracht en nauwkeurigheid en kan de snelheid en het effect van de service variëren
 • begrijpt het belang van ‘de bal in het spel houden’ en het effect van fouten maken
 • kiest de juiste soort slag
 • anticipeert op de slagen van de tegenstander door op de juiste plaats te gaan staan 

Niveau 5.0

 • beheerst alle vaardigheden en alle soorten slagen en kan deze gebruiken als wapen
 • anticipeert excellent op slagen, plaatst zijn slagen extreem nauwkeurig en slaagt regelmatig ‘winners’
 • dwingt de tegenstander tot het maken van een fout door zelf de bal in het spel te houden
 • beheerst de dink en drop shots
 • beheerst de 3e slag keuze en strategieën maakt gebruik van zachte slagen, dinks en lobs om aanvallend te spelen
 • beheerst de picklebal strategieën en kan deze strategieën en stijlen van spelen variëren in de wedstrijden.
 • blijft overeind in stressvolle situaties en wedstrijden tijdens toernooien
 • is atletisch, snel en behendig